Isnin, 4 Oktober 2010

Ahli Neraka Dan Kesengsaraannya

PENDAHULUAN

Buku ini berjudul ‘AHLI NERAKA DAN KESENGSRAANNYA’ dimana didalamnya berisi hal-hal yang bertalian dengan NERAKA. Terdapat berbagai-bagai kisah tentang neraka, diantaranya ialah nama-nama neraka, pintu-pintu neraka , jambatan diatas neraka, seksaan bagi penghuni neraka dan sebagainya. Buku ini juga memberi banyak maklumat untuk kita serta memberi teladan kepada kita untuk membuat amal.

BAB 1 : ERTI NAAR – NERAKA
Menurut bahasa erti nereka menurut bahasa Al-Quran ialah api yang bernyala-nyala. Menurut istilah pula adalah suatu tempat di ahkirat yang penuh dengan segala seksaan, kesusahan, dan kesengsaraan yang wujudnya berupa api yang bernyala-nyala yang sangat dasyat kepada, orang-orang kafir, orang-orang musyrik orang-orang munafik, orang-orang yang menimbun dosa dan kesalahan, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang buruk amal perbuatannya, enggan melaksanakan perintahNYA, bahkan sentiasa melakukan segala apa yang dilarang oleh-NYA. Antara firman-firman Allah yang menunjukan hal ini ialah Surah Al-Baqarah ayat : 39, 81, 217, 257, dan 275, Surah An-Nissa ayat : 145, Surah Yunus ayat: 27, Surah sajadah ayat : 20

NAMA-NAMA NERAKA & SIFAT DAN KEADAAN NERAKA
Al-Quran mengemukakan dengan jelas sekali, bahawa neraka itu mempunyai nama-nama sendiri antaranya ialah neraka Jahanam, neraka Jahim, neraka Hawiyah, Di dalam Al-Quran juga mengisyaratkan tentang sifat dan keadaan neraka. Gambaran Al-Quran mengenai sifat neraka ialah neraka itu apinya yang sangat panas, menyala-nyala dan bergelojak. Selain itu, keadaan neraka yang dikemukakan oleh Al-Quran juga ialah di dalam neraka berisi bermacam-macam aneka yang belum kita lihat dan belum kita saksikan selama di permukaan bumi melintang, pohon neraka, rantai-rantai, pakaian ahli neraka, bahan-bahan bakar, makanan dan minuman ahli neraka.

1. TIGKATAN NERAKA

Di dalam Al-Quran tidak dinyatakan dengan jelas ayat yang mengemukakan beberapa jumlah tngkatan neraka, tetapi jika kita menaliti ayat Al-Quran kita akan jumpai ayat Al-Quran yang mengisyaratkan dengan jelas bahawa neraka itu mempunyai tingkatan iaitu tingkatan paling atas dan tingatan paling bawahAyat Al-Quran yang megisyaratkan tentang hal ini adalah seperti Firman Allah Surah An-Nisaa ayat :145 yang bermaksud ; “ Sesunguhnya orana-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka” Berdasarkan pada ayat ini bahawa neraka itu mempunyai tingktan yang setiap tingkatan akan ditempati ahli –ahli neraka

Tedapat 7 tujuh tingatan iaitu:

-Tigkatan pertama Jahanam: orang-orang mukmin yang melakukan maksiat
-Tingkatan kedua neraka Ladha :orang-orang Yahudi
-Tingkatan ketiga neraka Nuthomah:orang-orang Nashrani
-Tingkatan keempat neraka Saiir: orag-orang Shabin
-Tigkatan kelima neraka Saqar: orang-orang Majusi
-Tingkatan keenam neraka Jahim: orang-orang yang menyembah berhala
-Tingkatan ketujuh neraka Hawiyah : orang-orang munafiq

2. GELOJAK, PANAS DAN NYALA API NERAKA
Al-Quran mengambarkan dengan jelas sekali, bahwa api yang berada didalam neraka untuk menyiksa dan membakar ahli-ahli neraka. Selain itu, api itu bergelojak dengan bebas dan sangat hebat nyalaan apinya serta sangat panas sekali. Api neraka ini juga dapat membakar kulit ahli neraka dan dapat mengelupaskan kepala mereka.

3. PINTU-PINTU NERAKA
Neraka mempunyai pintu-pintu neraka bagi pintu masuk ahli neraka. Ada 7 pintu neraka yang telah di tetapkan oleh Allah kepada mereka

4. JAMBATAN DI ATAS NERAKA
Dalam Al-Quran tidak dikemukan dengan jelas tentang adanya jambatan, iaitu satu jambatan yang sangat lembut dan licin serta sangat tajam yang melintang di atas neraka menuju syurga. Akan tetapi dalam Hadith Nabi ada yang memyebyt dengan jelas tentang hal ini. Manusia-manusia yang sudah mati sejak pertama (ADAM) hungga manusia-manusia yang mati paling akhir pasti akan melintasi jambatan yang gawat dan menakutkan itu

Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah sudah tentu dapat selamat dan tiada halangan apapun dalam melintasi jambatan yang melintasi jambatan licin dan tajam itu. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang celaka pasti akan terjarumus kedalam api neraka. Keadaan jambatan adalah lebih kecil/lembut dari rambut dan kebih tajam dari pedang.

-Golongan pertama seperti kilat yang menyambar
-Golongan kedua seperti angin yang kuat
-Golongan ketiga seperti burung yang terbang dengan cepat
-Golongan keempat seperti larinya kuda pacuan
-Golongan kelima seperti larinya lelaki yang kuat
-Golongan keenam seperti larinya binatang ternak
-Golongan ketujuh seperti lari selama sehari semalam

Sebahagian mereka yang lain melintasi sehingga satu bulan, satu, dua atau tiga tahun. Bahkan ada pula, yang sehingga 25 000 tahun dari tahunn dunia, ada juga yang berlutut. Diriwayatkan bahawa para manusia melintasi jambatan itu dengan dikepung api neraka. Di bawah kaki mereka, diatas kepalanya, sebelah kanan dan kirinya, di muka dan dibelakangnya dikepung dengan api yang bernyala-nyala

5. POHON-POHON NERAKA
Di dalam Al-Quran mengemukakan dengn jelas. Bahawa di dalam neraka terdapat pohon-pohon yang berduri dan pohon-pohon zaqqum, iaitu batang atau byahnya adalah makanan ahli neraka. Pohon zaqqum ini adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Buahnya seperti kepala –kapala syaitan. Allah menjadikan pohon zaqqumu ini adalah sebagai cobaan bagi orang yang zalim, yang akan menjadi penduduk neraka. Di dalam Al-Quran juga menyatakan bahawa pohon zaqqum itu makanan orang yang banyak berdosa, pohon zaqqum itu merupakan kotoran minyak yang dapat mendidih di dalam perut seperti mendidih air yang sangat panas.

6. RANTAI-RANTAI, CAMBUK-CAMBUK DAN BELENGGU-BELENGGU NERAKA
Rantai-rantai cambuk-cambuk, dan belenggu-belenggu yang disediakan untuk mengajar dan menyiksa orang-orang kafir. Benda- benda ini semua adalah untuk membelit, mengikat serta menteret ahli neraka, di mana rantai-rantai neraka itu panjangnya 70 hasta.

7. AHLI NERAKA DAN KESENGSARAANYA

a)PENGHALUAN AHLI NERAKA KENERAKA

Di dalam satu keteranagan, bahawa pada saat musuh Allah di halau ke neraka, muka-muka mereka menjadi hitam kelam, penglihatannya menjadi kabur hatinya gementar dan mulutnya terkunci

Setibanya mereka pada pintu-pintu neraka, mereka sudah dihadang para malaikat Zabaniyah dengan membawa rantai-rantai, benlengu-benlengu, cambuk-cambuk dari besi. Rantai itu diikatkan pada tangan dan kaki keleher mereka dengan dibelenggu, kumudian merka diseret mukanya dan dilemoarkan kedalam api neraka yang yang bergelojak.

b)KEADAAN AHLI NERAKA
Ahli neraka itu sentiasa diliputi dengan rasa takut dan risau, menyesal, letih dan dahaga dalam keadaan miskin-miskin dan sangat terhina. Mereka yang di dalam neraka melaung-melaung untuk diminta keluar, tetapi dielak dan permintaan mereka di hiraukan. Keadaan mereka kuruss dan luka-luka parah akibat sentuhan api yang bergelojak dan bernyala-nyala serta azab Allah yang sangat pedih

c)PAKAIAN AHLI NERAKA
Mereka di sana hidup dengan penuh kesengsaraan, mereka tidak penah senang dan tidak penah bahagia. Jauh sekali keadaan ahli syuga yang penuh dengan segala nikmat. i Pakaian ahli neraka dari api, apabila mereka memakai pakaian tersebut sudah tentu badan mereka akan terbakar

d)MAKANAN AHLI NERAKA
Mereka di dalam neraka inginkan makanan dan minuman dan sering merasakan dan dahaga. Namun mereka tidak dihidangkan dengan makanan lazat-lazat. Mereka hanya dapat makan pohon yang berduri, air yang sangat panas yang tak pernah sejuk, aur nanah yang menjijikkan yang mengalir dari neraka, air luka-luka ahli neraka yang di azab

e)SIKSAAN AHLI NERAKA
Pertama, orang-orang kafir di neraka akan dikenakan pakaian dari api neraka, kemudian kepalanya dituang dengan air yang sedang mendidih, setelah itu mereka di cambuk dengan besi-besi. Kedua, dimana dahi mereka, lambung dan punggung mereka di pangganag dengan api neraka. Ketiga, lehernya di ikat dengan rantai, mereka di heret dengan sekeras-keras nya dan dilemparkan ke dalam api yang bergelojak panas

KESIMPULANYA
Setelah kita ketahui betapa hebatnya siksaan dan kesengsaraanya yang dialami oleh ahli neraka, maka marilah kita benar-benar menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab hakikat manusia yang yang diciptakan oleh ALLAH yang sebaik bentuk dan rupa, serta mempunyai akal fikiran dan bermacm nikmat. Oleh kerana itu, marilah kita sentiasa berdoa memohon kepada Allah semoga kita diberi kebaikan didunia dan di ahkirat dan kita semua jaga dari bapi neraka

Disediakan untuk: Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Disediakan oleh: Nur Liyana Bt Mohamad